JijenWijGezondheid

De geneeskunde van de toekomst is een combinatie van eerst kijken naar de samenhang en het evenwicht en dan gericht ingrijpen bij klachten en ziekte.

Rob is ook verbonden aan JijenWij als medeoprichter en behandelaar. JijenWij is een nieuw concept van patientenzorg in een samenwerking van reguliere en holistische zorg. In de kringpraktijk worden patiënten na een uitgebreide intake eerst besproken in een overleg met diverse specialisten en dan pas wordt de meest geschikte behandelaar aangewezen, die tevens vast aanspreekpunt voor de klant wordt binnen een kring van ervaren specialisten en therapeuten, die ( gevoed door het wekelijkse overleg) de klant behandelen en begeleiden en/of eventueel verwijzen naar externe deskundigen. De klant staat van het begin af aan echt centraal. Er is continu overleg als dat nodig is en de therapeuten coachen elkaar en leren van elkaar. Het is snel, effectief en kostenbesparend en er is veel deskundigheid en intervisie.

voor meer informatie: www.jijenwij.nl